cebo header

Disclaimer

Aansprakelijkheid
Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze website, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat. CEBO is een exclusief merk van BMN Bouwmaterialen en wordt exclusief verkocht door haar lokale bouwmateriaalhandelsbedrijven. BMN Bouwmaterialen, dan wel haar lokale bouwmateriaalhandelsbedrijven, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. BMN Bouwmaterialen, dan wel haar lokale bouwmateriaalhandelsbedrijven, behouden zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Copyright
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan BMN Bouwmaterialen. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd. Mocht BMN Bouwmaterialen op de hoogte worden gebracht van het onrechtmatig gebruik van fotomateriaal dan wel productinformatie, dan heeft BMN Bouwmaterialen het recht de gebruiker te sommeren afstand te doen van het materiaal.